Handhållet - Handheld

blames_MG_6725 Blåmes / Blue Tit
Blåmes / Blue Tit
gadsmyg_MG_6782 Gärdsmyg / Eurasian wren
Gärdsmyg / Eurasian wren
gardsmyg_MG_6781 Gärdsmyg / Eurasian wren
Gärdsmyg / Eurasian wren
gok_MG_5146 Gök / Common cuckoo
Gök / Common cuckoo
kungsfagelsangare_MG_8542 Kungsfågelsångare / Pallas´s leaf warbler
Kungsfågelsångare / Pallas´s leaf warbler
sparvhok_MG_7600 Sparvhök / Eurasian Sparrowhawk
Sparvhök / Eurasian Sparrowhawk
svarthatta_MG_6714 Svarthätta / Eurasian Blackcap
Svarthätta /
Eurasian Blackcap
svart rodstjart_MG_8427 Svart rödstjärt / Black redstart
Svart rödstjärt / Black redstart
vattenpiplärka_DM_1063-2 Vattenpiplärka / Water pipit
Vattenpiplärka / Water pipit
taigasangare_MG_7609 Taigasångare /Yellow- browed warbler
Taigasångare /Yellow- browed warbler
taigasangare_MG_7639 Taigasångare /Yellow- browed warbler
Taigasångare /Yellow- browed warbler
uppvisning-jarnsparv_DM_1279 Sibirisk Järnsparv / Sibirian Accentor
Sibirisk Järnsparv / Sibirian Accentor
sydnaktergal_DM_4478 Sydnäktergal / Nightingale
Sydnäktergal / Nightingale